Pielgrzymka śladami św. Brata Alberta

Impulsem do udania się przedstawicieli rejonu krakowskiego Grupy 33 na pielgrzymkowy szlak śladami św. Brata Alberta było przypadające w czerwcu jego wspomnienie. Rozpoczęliśmy w oddalonej zaledwie o 5 km od wschodniej granicy miasta Krakowa Igołomi, miejscowości, w której późniejszy święty – Adam Hilary Bernard Chmielowski herbu Jastrzębiec – przyszedł na świat 20 sierpnia 1845 r., jako pierworodny syn urzędnika znajdującej się tutaj, na granicy Królestwa Kongresowego i Rzeczypospolitej Krakowskiej, rosyjskiej komory celnej. Jej wygląd odtworzony został w znajdującym się w miejscu nieistniejącego już budynku muzeum, nad którym opiekę sprawują siostry albertynki kultywujące pamięć o założycielu ich zgromadzenia.

 

Seder Pesach A.D. 2022

 
Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. (1 Kor 5, 7)

 

Rekolekcje formacyjne rejonu krakowskiego w Krzeszowicach A.D. 2021

Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnicie prawo Chrystusowe. (Ga 6,2)

 

Jak co roku, na początku września, przyjechaliśmy na trzy dni do Krzeszowic z nadzieją na wewnętrzne wyciszenie oraz umocnienie swojej relacji z Bogiem i z przyjaciółmi we wspólnocie, a także z zamiarem kontynuowania formacji w swoich małych grupach.

Ewangelizacja w Beskidach – Potrójna

W górach milknie bezładny zgiełk miasta, panuje cisza bezmiernych przestrzeni, która pozwala człowiekowi wyraźniej usłyszeć wewnętrzne echo głosu Boga.

        

 Jan Paweł II

 

Ewangelizacja w Beskidach – Jałowiec

Józef małżonek.

 

W lipcowy sobotni poranek wybraliśmy się na górską wyprawę na Jałowiec w Beskidzie Żywieckim, by wziąć udział w akcji Ewangelizacja w Beskidach prowadzonej przez franciszkanów z Rychwałdu. Po dotarciu do Stryszawy-Siwcówki - punktu startowego wędrówki - zaparkowaliśmy obok klasztoru sióstr Zmartwychwstanek.

Wyprawa w Beskid Wyspowy

Tam, gdzie są górki, nie ma miejsca na dołki!

  (Jacek Cygan, Życie jest piosenką)

Wycieczka do Doliny Mnikowskiej

 

Niedaleko Bielan posiadają XX. kameduli wioskę zwaną Mników. Ze szczytu bielańskiej góry przenieśliśmy się w jej rozkoszną dolinę, najmilszą jaką sobie tylko wyobrazić można. I czyjeż pióro odmaluje ten świeży powab jedwabiącej się zieleni traw i kwiecia co się tu po obojej stronie srebrzystego rozesłały strumienia, i te piękne sterczące skały co otoczyły dolinę? – Dziwny, niewysłowiony urok ogarnia zmysły, kiedy przy rubinowem oświetleniu zaranka, wpatrzysz się w ten amfiteatr skał, w których wyobraźnia odkryje ci wielorakie kształty i barwy tych ślicznych olbrzymich postaci malowanych tylko na tle różnowzorowej fantazji. (…)

Spotkanie z Wandą Półtawską

Ojciec Pio napisał: pamiętaj, że Pan Bóg jest tu, wcale nie w niebie, tylko wszędzie – tu, gdzie żyjesz. Słyszy, co ty mówisz, widzi, co ty robisz, wie, co ty myślisz, i osądza cię zaraz. I pamiętaj, że on to wszystko wie, więc żebyś się podobał Panu Jezusowi w tym, co robisz, myśl o tym, co dzisiaj robisz, i czy się to podoba Panu Jezusowi.
(Wanda Półtawska do Grupy 33, 24.09.2019, Kraków, Sala Jana Pawła II przy kościele Miłosierdzia Bożego)