Konferencje

Zachęcamy do wysłuchania nagrań miesięcznych konferencji, które pomogą lepiej zrozumieć i żyć Słowem Pana.

Zachęcamy do wysłuchania nagrań miesięcznych konferencji, które pomogą lepiej zrozumieć i żyć Słowem Pana.

Rok 2023/2024 - KOŚCIÓŁ

 

 

Konferencja z 5.06.2024, którą wygłosił dk. Bartosz Kaczmarczyk, (Diakon stały)

Pobierz konferencję (mp3)

 

Konferencja z 8.05.2024, którą wygłosił ks. dr hab. Jacek Kempa

Pobierz konferencję (mp3)

 

Konferencja z 3.04.2024, którą wygłosił ks. Arkadiusz Wuwer

Pobierz konferencję (mp3)

 

Konferencja z 6.03.2024, którą wygłosił Aleksander Bańka

Pobierz konferencję (mp3)

 

Konferencja z 7.02.2024, którą wygłosił ks. Bartosz Zygmunt.

Pobierz konferencję (mp3)

 

Konferencja z 4.01.2024, którą wygłosiła Dominika Szczawińska

KOŚCIÓŁ jako miejsce powszechnego powołania do świętości
Pobierz konferencję (mp3)

 

Konferencja, którą wygłosił ks. Adam Palion 6.12.2023

Pobierz konferencję (mp3)

 

Homilia, którą wygłosił Abp Adrian Józef Galbas SAC podczas odpustu Grupy33 25.11.2023

Pobierz konferencję (mp3)

 

Wykład wygłoszony 8.11.2023 w Seminarium przez ks. Krzysztofa Matuszewskiego

Pobierz konferencję (mp3)

 

Wykład wygłoszony 4.10.2023 w Krypcie przez dr teologii dogmatycznej Magdalenę Jóźwik

KOŚCIÓŁ jako znak i narzędzie wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem.
Pobierz konferencję (mp3)

 

Wykład wygłoszony 6.09.2023 w Seminarium przez ks. Grzegorza Strzelczyka

Misterium KOŚCIOŁA
Pobierz konferencję (mp3)

Rok 2022/2023 - WYZNANIE WIARY

 

 

Konferencja z 7.06.2023, którą wygłosił ks. Jerzy Szymik

Pobierz konferencję (mp3)

 

Konferencja z 10.05.2023, którą wygłosił ks. Mateusz Seweryn

Pobierz konferencję (mp3)

 

Konferencja z 5.04.2023, którą wygłosił ks. Marek Konsek

Pobierz konferencję (mp3)

 

Konferencja z 1.03.2023, którą wygłosił Marcin Jakimowicz

Pobierz konferencję (mp3)

 

Konferencja z 1.02.2023, którą wygłosił ks. Damian Dolnicki z Gliwic

Pobierz konferencję (mp3)

 

Konferencja z 4.01.2023, którą wygłosił ks. Marek Panek

W Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego.
Pobierz konferencję (mp3)

 

Świadectwo wygłoszone 7.12.2022 w Krypcie przez s. Kalis

Pobierz konferencję (mp3)

 

Homilia i wykład wygłoszony 19.11.2022 w Seminarium przez abp koadiutora Adriana Galbasa
Ap 11,4-12, Ps 144,1a i 2bc.9-10, Łk 20,27-40

Pobierz homilię (mp3)
Pobierz konferencję (mp3)

 

Wykład wygłoszony 5.10.2022 w Krypcie przez ks. Tomasza Jaklewicza

Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Pobierz konferencję (mp3)

 

Wykład wygłoszony 7.09.2022 w Seminarium przez ks. Piotra Brząkalika

Wierzę w Boga Ojca, wszechmogącego Stworzyciela nieba i ziemi.
Pobierz konferencję (mp3)

Rok 2021/2022 - LIST DO GALATÓW

 

ŻYCIE WIECZNE

Wykład wygłoszony 7.06.2022 w Panewnikach przez ks. Eugeniusza Górę

A co człowiek sieje, to i żąć będzie: kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę; kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne. Ga 6, 8
Pobierz konferencję (mp3)

MOJE ŻYCIE

Wykład wygłoszony 10.05.2022 w Panewnikach przez ks. Eugeniusza Górę

Niech każdy bada własne postępowanie, a wtedy powód do chluby znajdzie tylko w sobie samym, a nie w zestawieniu siebie z drugim. Ga 6, 4
Pobierz konferencję (mp3)

ZE ŚMIERCI DO ŻYCIA

Wykład wygłoszony 1.03.2022 w Panewnikach przez brata Piotra Szaro

A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Ga 5, 24
Pobierz konferencję (mp3)

OWOCE ŻYCIA W DUCHU

Wykład wygłoszony 1.02.2022 w krypcie przez ks. Wojciecha Kamczyka

Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Ga 5, 22-23a
Pobierz konferencję (mp3)

ŻYCIE W WOLNOŚCI

Wykład wygłoszony 7.12.2021 w Panewnikach przez ks. Bogusława Laskowskiego

Ku wolności wyswobodził was Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli! Ga 5, 1
Pobierz konferencję (mp3)

ŻYCIE W DUCHU

Wykład wygłoszony 2.11.2021 w Panewnikach przez ks. Tomasza Kusza

A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Ga 5, 24
Pobierz konferencję (mp3)

ŻYCIE W CHRYSTUSIE

Wykład wygłoszony 5.10.2021 w Panewnikach przez ks. Tomasza Koryciorza

Bo my wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Ga 3, 27
Pobierz konferencję (mp3)

Rok 2020/2021 - DRUGI LIST DO KORYNTIAN

 

WIERZYĆ I GŁOSIĆ

Wykład wygłoszony 01.06.2021r. w Panewnikach przez ks. Wojciecha Ignasiaka

Cieszę się przeto owym duchem wiary, według którego napisano: Uwierzyłem, dlatego przemówiłem; my także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. 2 Kor 4, 13-14
Pobierz konferencję (mp3)

SĄD OSTATECZNY

Wykład wygłoszony 04.05.2021r. w Panewnikach przez ks. Tomasza Kusza

Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. 2 Kor 5, 10
Pobierz konferencję (mp3)

DAR

Wykład wygłoszony 06.04.2021r. w Panewnikach przez ks. Rafała Śpiewaka

2 Kor 9, 6-7
Pobierz konferencję (mp3)
-->

POCIESZENIE

Wykład wygłoszony 2.03.2021r. w Panewnikach przez ks. Jacka Plecha

Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga. 2 Kor 1, 4
Pobierz konferencję (mp3)

UMOCNIENIE I WYTRWAŁOŚĆ

Wykład wygłoszony 02.02.2021r. w Panewnikach przez ks. Pawła Sobierajskiego

Lecz [Pan] mi powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali» 2 Kor 12, 9
Pobierz konferencję (mp3)

POJEDNANIE

Wykład wygłoszony 12.01.2021r w Panewnikach przez o. Efraima

Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! 2 Kor 5,20
Pobierz konferencję (mp3)

ŚWIADECTWO

Wykład wygłoszony 01.12.2020r. w Panewnikach przez ks. Tadeusza Czakańskiego

Wy jesteście naszym listem, pisanym w sercach naszych, listem, który znają i czytają wszyscy ludzie. Powszechnie o was wiadomo, żeście listem Chrystusowym dzięki naszemu posługiwaniu, listem napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego; nie na kamiennych tablicach, lecz na żywych tablicach serc. 2 Kor 3, 2-3
Pobierz konferencję (mp3)

MIŁOŚĆ I MODLITWA

Wykład wygłoszony 03.11.2020r. w Panewnikach przez ks. Tadeusza Czakańskiego

A w swych modlitwach za was okazują wam miłość z powodu przebogatej w was łaski Boga. 2 Kor9, 14
Pobierz konferencję (mp3)

WIERNOŚĆ

Wykład wygłoszony 7.10.2020r. w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. Tomasza Jaklewicza

Albowiem ile tylko obietnic Bożych, wszystkie są "tak" w Nim. Dlatego też przez Niego wypowiada się nasze "Amen" Bogu na chwałę. 2 Kor 1, 20
Pobierz konferencję (mp3)

EWANGELIZACJA

Wykład wygłoszony 01.09.2020r. w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. Tadeusza Czakańskiego

Lecz Bogu niech będą dzięki za to, że pozwala nam zawsze zwyciężać w Chrystusie i roznosić po wszystkich miejscach woń Jego poznania. 2 Kor 2, 14
Pobierz konferencję (mp3)

Rok 2019/2020 - PIERWSZY LIST DO KORYNTIAN

 

UCZESTNICZYĆ

Wykład wygłoszony 02.06.2020r. w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach

Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu. 1 Kor 15,58
Pobierz konferencję (mp3)

WZRASTAĆ

Wykład wygłoszony 05.05.2020r. w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach

Czuwajcie, trwajcie mocno w wierze, bądźcie mężni i umacniajcie się! 1Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości! 1 Kor 16,13-14
Pobierz konferencję (mp3)

SZUKAĆ JEDNOŚCI I ZGODY

Wykład wygłoszony 03.03.2020r. w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. Piotra Hoffmanna

A przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni, i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli. 1 Kor 1,10
Pobierz konferencję (mp3)

ŚWIADCZYĆ W KAŻDYM MIEJSCU I CZASIE

Wykład wygłoszony 04.02.2020r. w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. Eugeniusza Górę

Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii! 1 Kor 9,16
Pobierz konferencję (mp3)

BYĆ WSPÓŁODPOWIEDZIALNYM TO KOCHAĆ I SŁUŻYĆ

Wykład wygłoszony 07.01.2020r. w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. Krzysztofa Matuszewskiego

Niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego! 1 Kor 10,24
Pobierz konferencję (mp3)

BUDOWAĆ WSPÓLNOTĘ - KOŚCIÓŁ

Wykład wygłoszony 03.12.2019r. w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. Tadeusza Czakańskiego

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich 1 Kor 12, 4-6
Pobierz konferencję (mp3)

ODKRYĆ SWOJĄ WARTOŚĆ

Wykład wygłoszony 05.11.2019r. w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez przez ks. Piotra Wenzla

„Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, conie jest, wyróżnił Bóg.”. 1 Kor 1, 27-28a.29a
Pobierz konferencję (mp3)

>EWANGELIZACJA

Wykład wygłoszony 01.09.2019r. w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach

Lecz Bogu niech będą dzięki za to, że pozwala nam zawsze zwyciężać w Chrystusie i roznosić po wszystkich miejscach woń Jego poznania. 2 Kor 2, 14
Pobierz konferencję (mp3)


Rok 2018/2019 - LIST DO RZYMIAN

 

Owoce życia wiarą: CZYSTOŚĆ

Wykład wygłoszony 04.06.2019r. w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez przez ks. Mariusza Nitkę

Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Rz 13,13
Pobierz konferencję (mp3)

Owoce życia wiarą: MIŁOŚĆ

Wykład wygłoszony 07.05.2019r. w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez przez o. Syracha Janickiego OFM

Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Rz 13,8
Pobierz konferencję (mp3)

Owoce życia wiarą: POKORA

Wykład wygłoszony 02.04.2019r. w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez przez o. Zbigniewa Kołodziejczyka OFMCap

Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne! Nie uważajcie sami siebie za mądrych! Rz 12,16b
Pobierz konferencję (mp3)

Owoce życia wiarą: ROZEZNAWANIE WOLI BOŻEJ

Wykład wygłoszony 05.03.2019r. w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez przez ks. Mariusza Rosika

Nie bierzcie wzoru z tego świata, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Rz 12,2
Pobierz konferencję (mp3)

Owoce życia wiarą: UŚWIĘCENIE

Wykład wygłoszony 04.12.2018r. w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez przez ks. Waldemara Maciejewskiego

Teraz zaś, po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie. Rz 6,22
Pobierz konferencję (mp3)

Owoce życia wiarą: NADZIEJA

Wykład wygłoszony 06.11.2018r. w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez przez ks. Adriana Pawłowskiego

Nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych. Rz 5,5
Pobierz konferencję (mp3)

Owoce życia wiarą: POKÓJ

Wykład wygłoszony 02.10.2018r. w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez przez o. Sergiusza Bałdygę OFM

Zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Rz 5,1b
Pobierz konferencję (mp3)

Owoce życia wiarą: ODWAGA

Wykład wygłoszony 04.09.2018r. w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez przez ks. Eugeniusza Górę

Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem Ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdgo wierzącego. Rz 1, 16
Pobierz konferencję (mp3)


Rok 2017/2018 - WSPÓLNOTA W DZIEJACH APOSTOLSKICH

 

ZAWIERZENIE, odwaga i ufność w Duchu Świętym

Fragment wykładu wygłoszonego 05.06.2018r. w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez przez ks. Romana Chromego

Pozostali tam dość długi czas i nauczali odważnie, ufni w Pana, który potwierdzał słowo swej łaski cudami i znakami, dokonanymi przez ich ręce. Dz 14, 3
Pobierz konferencję (mp3)

TRUDNOŚCI - gotowość na utrapienia

Wykład wygłoszony 08.05.2018r. w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez przez ks. Bogdana Kanię

A teraz, przynaglany Duchem udaję się do Jerozolimy; nie wiem co mnie tam spotka oprócz tego, że czekają mnie więzy i utrapienia, o czym zapewnia mnie Duch Święty w każdym mieście. Dz 20, 22-23
Pobierz konferencję (mp3)

ZACHĘTA I RADOŚĆ

Wykład wygłoszony 03.04.2018r. w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez przez ks. Michała Kałuziaka

Gdy Barnaba przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu. Dz 11, 23
Pobierz konferencję (mp3)

RÓWNOŚĆ - bojaźń Boża i sprawiedliwość

Wykład wygłoszony 06.03.2018r. w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez przez ks. Andrzeja Hoinkisa

Wtedy Piotr przemówił w dłuższym wywodzie: „Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie” Dz 10, 34-35
Pobierz konferencję (mp3)

WYTRWAŁOŚĆ – nie ustawać

Wykład wygłoszony 6.02.2018r. w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez przez ks. Sebastiana Kreczmańskiego

Nie przestawali też co dzień nauczać w świątyni i po domach, i głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie. Dz 5,42
Pobierz konferencję (mp3)

JEDNOŚĆ – wszystko wspólne

Wykład wygłoszony 9.01.2018r. w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. Jacka Błaszczoka

Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli. Dz 4,20
Pobierz konferencję (mp3)

ZAPAŁ - koniecznosć przekazywania

Wykład wygłoszony 5.12.2017r. w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez s. Augustynę Milej

Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli. Dz 4,20
Pobierz konferencję (mp3)

WZROST - życzliwość i pomnożenie

Wykład wygłoszony 7.11.2017r. w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. Adriana Pawłowskiego

Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. Dz 2,42
Pobierz konferencję (mp3)

WSPÓLNOTA - trwać i modlić się

Wykład wygłoszony 3.10.2017 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. Piotra Machonia

Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, włamaniu chleba i modlitwie. Dz 2,24
Pobierz konferencję (mp3)

MISJA - iść i głosić

wykład wygłoszony 5.09.2017 r.w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. Damiana Jarnota

Ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei,i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Dz 1,8
Pobierz konferencję (mp3)


Rok 2016/2017 - WSPÓLNOTA W EWANGELII WG ŚW. JANA

 

Wspólnota gromadzi się na modlitwie

Wykład wygłoszony 6.06.2017 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. Stefana Czermińskiego

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. J 16,23b-24
Pobierz konferencję (mp3)

Wspólnota gromadzi się na Eucharystii

Wykład wygłoszony 9.05.2017 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. Wojciecha Ignasiaka.

Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. J 5,56-57
Pobierz konferencję (mp3)

Prawda

Wykład wygłoszony 3.01.2017 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. Rafała Skitek.

Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. J 17,17-19
Pobierz konferencję (mp3)

Wspólnota idzie za swoim Pasterzem

Wykład wygłoszony 6.12.2016 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. Włodzimierza Skocznego

Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. J 10,2-4
 POBIERZ KONFERENCJĘ (MP3)

Wspólnota prowadona przez Ducha Świętego

Wykład wygłoszony 8.11.2016 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. dr. Wacława Królikowskiego SJ

A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. J 14,26
 POBIERZ KONFERENCJĘ (MP3)

O Bożym Miłosierdziu

Wykład wygłoszony 4.10.2016 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez s. Christoforę Jagłę ZMBM

 POBIERZ KONFERENCJĘ (MP3)

O formacji w Grupie 33

Wykład wygłoszony 6.09.2016 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. Tadeusza Czekańskiego

 POBIERZ KONFERENCJĘ (MP3)


Rok 2015/2016 - WSPÓLNOTA W EWANGELII WG ŚW. ŁUKASZA

 

Wspólnota jest posłana, by okazywać szacunek każdemu (szacunek wobec przekonań)

Wykład wygłoszony 7.06.2016 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez p. Marka Korusa

Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Łk 6,37
 POBIERZ KONFERENCJĘ (MP3)

Wspólnota jest posłana, by wspierać każdego (bezinteresowna pomoc)

Wykład wygłoszony 10.05.2016 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. Adriana Pawłowskiego.

Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Łk 6,30
 POBIERZ KONFERENCJĘ (MP3)

Wspólnota jest posłana, by dobrze czynić w każdym czasie i sytuacji (człowiek jest ważniejszy od instytucji)

Wykład wygłoszony 5.04.2016 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez s. Annę Bałchan SMI.

Wtedy Jezus rzekł do nich: "Pytam was: Czy wolno w szabat dobrze czynić, czy wolno źle czynić; życie ocalić czy zniszczyć?" Łk 6,9
Pobierz konferencję (mp3)

Wspólnota jest posłana, by wykorzystywać swoje talenty i umiejętności w służbie braciom

Wykład wygłoszony 9.02.2016 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. Rafała Śpiewaka.

Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma. Łk 8,18
Pobierz konferencję (mp3)

Wspólnota jest posłana by troszczyć się o potrzebujących

Wykład wygłoszony 5.01.2016 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. Krzysztofa Szudoka.

Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Łk 5,33-34
Pobierz konferencję (mp3)

Wspólnota jest posłana do słabych i grzesznych

Wykład wygłoszony 1.12.2015 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez o. Tomasza Golonkę OP.

Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie i mówili do Jego uczniów: «Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?» Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają.» Łk 5,30-31
Pobierz konferencję (mp3)

Wspólnota jest posłana, by współpracować z łaską Bożą

Wykład wygłoszony 3.11.2015 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. Krzysztofa Trembeckiego.

Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!». A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Łk 5,4-6
Pobierz konferencję (mp3)

Wspólnota jest posłana, by nieść światu Boży pokój

Wykład wygłoszony 1.09.2015 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. Adriana Pawłowskiego.

Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki.Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie! Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi! Łk 10,3-5
Pobierz konferencję (mp3)


Rok 2014/2015 - WSPÓLNOTA W EWANGELII WG ŚW. MATEUSZA

 

Wspólnota upomina by powrócić do jedności

Wykład wygłoszony 2.06.2015 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. Leszka Czerneckiego

Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Mt 18,15
Pobierz konferencję (mp3)

Wspólnota buduje relacje oparte na postawie uniżenia

Wykład wygłoszony 5.05.2015 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez o. Marka Domeradzkiego OP

Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. Mt 18,4
Pobierz konferencję (mp3)

Wspólnota chroni najsłabszych, aby nikt się nie zatracił

Wykład wygłoszony 7.04.2015 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. Tomasza Nowaka

Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Mt 18,10
Pobierz konferencję (mp3)

Wspólnota jest chroniona przez Ojca

Wykład wygłoszony 3.03.2015 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez p. Marię Rabsztyn

U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Mt 10,30-31
Pobierz konferencję (mp3)

Wspólnota jest jak sól zachowująca swój smak i świeżość

Wykład wygłoszony 17.02.2015 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. Krzysztofa Tomalika.

Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Mt 5,13
Pobierz konferencję (mp3)

Wspólnota jest jak sól zachowująca swój smak i świeżość

Wykład wygłoszony 13.01.2015 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez p. Elżbietę Grodzką-Łopuszyńską.

Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Mt 5,13
Pobierz konferencję (mp3)

Wspólnota ma właściwą hierarchię wartości

Wykład wygłoszony 2.12.2014 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez o. Tomasza Maniurę OMI.

Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Mt 6,33
Pobierz konferencję (mp3)

Wspólnota pełni wolę Ojca

Wykład wygłoszony 4.11.2014 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. Artura Stopkę.

Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Mt 7,11
Pobierz konferencję (mp3)

O człowieku względem Boga

Konferencja wygłoszona 7.10.2014 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach w ramach rekolekcji akademickich przez ks. Bartłomieja Kuźnika.

Pobierz konferencję (mp3)

Powierzyć się Jezusowi - wspólnota gromadzi się wokół Jezusa

Wykład wygłoszony 2.09.2014 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. Adama Wodarczyka.

Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię! Mt 11,28
Pobierz konferencję (mp3)


Rok 2013/2014 - WSPÓLNOTA W EWANGELII WG ŚW. MARKA

 

Pokarm - wspólnota karmi by nie być głodnym

Wykład wygłoszony 3.06.2014 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. Adriana Pawłowskiego.

Lecz On im odpowiedział: Wy dajcie im jeść! A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by kładli przed nimi; także dwie ryby rozdzielił między wszystkich. Jedli wszyscy do sytości. Mk 6, 37.41-42
Pobierz konferencję (mp3)

Świadectwo - wspólnota niesie światło by zobaczyć Jezusa

Wykład wygłoszony 6.05.2014 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. Marka Gancarczyka.

Mówił im dalej: Czy po to wnosi się światło, by je postawić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, aby je postawić na świeczniku? Mk 4, 21
Pobierz konferencję (mp3)

Odwaga - wspólnota wzmacnia by zniknął lęk

Wykład wygłoszony 1.04.2014 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. dr Jacka Plecha.

Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się! Mk 6, 50
Pobierz konferencję (mp3)

Służba - relacje we wspólnocie - otwarcie na braci, współpraca

Wykład wygłoszony 4.03.2014 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. dr hab. Arkadiusza Wuwera.

Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Mk 10, 43-45
Pobierz konferencję (mp3)

Przebaczenie - relacje we wspólnocie - znoszenie cudzych ciężarów

Wykład wygłoszony 4.02.2014 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez o. Stanisława Kozika.

A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze. Mk 11, 25
Pobierz konferencję (mp3)

Posłuszeństwo - relacje we wspólnocie - słuchanie

Wykład wygłoszony 7.01.2014 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. Michała Anderko.

Któż jest moją matką i [którzy] są braćmi? I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką. Mk 3, 33-35
Pobierz konferencję (mp3)

Wybór - decyzja bycia we wspólnocie

Wykład wygłoszony 3.12.2013 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez o. Piora Kruka OP.

Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Mk 8, 34
Pobierz konferencję (mp3)

Powołanie - wezwanie do wspólnoty

Wykład wygłoszony 5.11.2013 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. dr Wacława Borka.

Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Mk 1, 17-18
Pobierz konferencję (mp3)

Nawrócenie - powrót na drogę do wspólnoty

Wykład wygłoszony 1.10.2013 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. Krzysztofa Młotka.

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! Mk 1, 15
Pobierz konferencję (mp3)

Otwarcie na Jezusa - źródło wspólnoty

Wykład wygłoszony 3.09.2013 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez o. Dymitra.

On ich zapytał: A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Mu Piotr: Ty jesteś Mesjasz. Mk 8, 29
Pobierz konferencję (mp3)


Rok 2013 - PRAWDY WIARY

 

Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna

Wykład wygłoszony 4.06.2013 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. dr hab. Jacka Kempę.

Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. Rz 3, 22-24
Pobierz konferencję (mp3)

Dusza ludzka jest nieśmiertelna

Wykład wygłoszony 7.05.2013 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. dr hab. Jacka Kempę.

Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na [skutki] grzechu, duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. Rz 8, 10
Pobierz konferencję (mp3)

Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia

Wykład wygłoszony 2.04.2013 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. Eugeniusza Kurpasa.

W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. 1 J 4, 9-10
Pobierz konferencję (mp3)

Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty

Wykład wygłoszony 5.03.2013 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. Stanisława Gańczorza.

Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi! 2 Kor 13, 13
Pobierz konferencję (mp3)

Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze

Wykład wygłoszony 5.02.2013 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. Piotra Wenzla.

Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. 2 Kor 5, 10.20-21
Pobierz konferencję (mp3)

Jest jeden Bóg

Wykład wygłoszony 8.01.2013 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. dr Łukasza Gawła.

Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. Pwt 6, 4
Pobierz konferencję (mp3)


Rok 2012 - MODLITWA

 

Dziękczynienie

Wykład wygłoszony 4.12.2012 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. dr. Wojciecha Bartoszka.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. 1 Tes 5,16-18
Pobierz konferencję (mp3)

Prośba

Wykład wygłoszony 6.11.2012 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. dr. Jacka Plecha.

O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! Flp 4,6
Pobierz konferencję (mp3)

Skrucha

Wykład wygłoszony 9.10.2012 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. Roberta Kaczmarka.

Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Jk 5,16
Pobierz konferencję (mp3)

Wstawiennictwo

Wykład wygłoszony 4.09.2012 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. Krzysztofa Trembeckiego.

Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Rz 8,26
Pobierz konferencję (mp3)

Modlić się to pragnąć poznać Boga i doświadczyć jego chwały

Wykład wygłoszony 5.06.2012 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. Michała Palowskiego.

I rzekł [Mojżesz]: «Spraw, abym ujrzał Twoją chwałę». [Pan] odpowiedział: «Ja ukażę ci mój majestat i ogłoszę przed tobą imię Pana, gdyż Ja wyświadczam łaskę, komu chcę, i miłosierdzie, komu Mi się podoba». Wj 33,18-19
Pobierz konferencję (mp3)

Modlić się to wstawiać się do Boga

Wykład wygłoszony 8.05.2012 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. dr. Łukasza Gawła.

Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli kamień i położyli pod niego, i usiadł na nim. Aaron zaś i Chur podparli jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do zachodu słońca były ręce jego stale wzniesione wysoko. Wj 17,11-12
Pobierz konferencję (mp3)

Modlić się to rozmawiać z przyjacielem

Wykład wygłoszony 3.04.2012 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. Piotra Wenzla.

Ile zaś razy Mojżesz wszedł do namiotu, zstępował słup obłoku i stawał u wejścia do namiotu, i wtedy [Pan] rozmawiał z Mojżeszem. Cały lud widział, że słup obłoku stawał u wejścia do namiotu. Cały lud stawał i każdy oddawał pokłon u wejścia do swego namiotu. A Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem. Wj 33,9-11a
Pobierz konferencję (mp3)

Modlić się to być do dyspozycji Boga

Wykład wygłoszony 6.03.2012 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. dr. Wojciecha Surmiaka.

Gdy zaś Mojżesz wstąpił na górę, obłok ją zakrył. Chwała Pana spoczęła na górze Synaj, i okrywał ją obłok przez sześć dni. W siódmym dniu [Pan] przywołał Mojżesza z pośrodka obłoku. Mojżesz wszedł w środek obłoku i wstąpił na górę. I pozostał Mojżesz na górze przez czterdzieści dni i przez czterdzieści nocy. Wj 24,15-18
Pobierz konferencję (mp3)

Modlić się to stanąć na świętym miejscu

Wykład wygłoszony 31.01.2012 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez siostrę Różę.

Rzekł mu [Bóg]: «Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą». Wj 3,5
Pobierz konferencję (mp3)

Modlić się to zejść z drogi

Wykład wygłoszony 3.01.2012 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. dr. Jarosława Międzybrodzkiego.

Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: «Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala?» Gdy zaś Pan ujrzał, że [Mojżesz] podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał [Bóg do] niego ze środka krzewu: «Mojżeszu, Mojżeszu!» On zaś odpowiedział: «Oto jestem». Wj 3,3-4
Pobierz konferencję (mp3)


Rok 2011 - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH

 

X przykazanie

Wykład wygłoszony 6.12.2011 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez p. Marcina Jakimowicza.

Nie będziesz pożądał żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Wj 20,17
Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Łk 14,33
Pobierz konferencję (mp3)

IX przykazanie

Wykład wygłoszony 8.11.2011 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez o. Ksawerego Knotza OFMCap.

Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego. Wj 20,17
A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa ukrzyżowali ciało swoje z namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. Ga 5,24-25
Pobierz konferencję (mp3)

VIII przykazanie

Wykład wygłoszony 4.10.2011 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. dr. Jana Grzesicę.

Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. Wj 20,16
Dlatego odrzuciwszy kłamstwo: niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami. Ef 4,25
Pobierz konferencję (mp3)

VII przykazanie

Wykład wygłoszony 6.09.2011 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez p. Franciszka Kucharczaka.

Nie będziesz kradł. Wj 20,15
Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! Mt 10,8
Pobierz konferencję (mp3)

VI przykazanie

Wykład wygłoszony 7.06.2011 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez o. dr. Tacjana.

Nie będziesz cudzołożył. Wj 20,14
Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście. 1 Kor 3,16-17
Pobierz konferencję (mp3)

V przykazanie

Świadectwa wypowiedziane 10.05.2011 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez Łukasza z Polski i Łukasza ze Słowacji.

Nie będziesz zabijał. Wj 20,13
Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Mt 5,21-22
Pobierz konferencję (mp3)

IV przykazanie

Wykład wygłoszony 5.04.2011 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. Jana Smolca.

Czcij ojca i matkę twoją. Wj 20,12
Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Mt 10,37
Pobierz konferencję (mp3)

III przykazanie

Wykład wygłoszony 1.03.2011 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. Edwarda Słupika.

Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Wj 20,8
Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Dz 2,42
Pobierz konferencję (mp3)

II przykazanie

Wykład wygłoszony 1.02.2011 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. dr. Jacka Plecha.

Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy. Wj 20,7
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje Mt 6,9
Pobierz konferencję (mp3)

I przykazanie

Wykład wygłoszony 4.01.2011 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez ks. dr. Adama Pawlaszczyka.

Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. Wj 20,3
Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Mt 6,24
Pobierz konferencję (mp3)


Rok 2010 - OSIEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW

 

Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Mt 5,11-12

Wykład wygłoszony 7.12.2010 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez siostrę Alodię ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek.

Pobierz konferencję (mp3)

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Mt 5,9

Wykład wygłoszony 12.10.2010 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez prof. Marka Wójtowicza.

Pobierz konferencję (mp3)

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Mt 5,8

Wykład wygłoszony 7.09.2010 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez dr. Aleksandra Bańkę.

Pobierz konferencję (mp3)

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Mt 5,7

Wykład wygłoszony 1.06.2010 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez dr. Aleksandra Bańkę.

Pobierz konferencję (mp3)

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Mt 5,6

Wykład wygłoszony 4.05.2010 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez siostrę Różę.

Pobierz konferencję (mp3)

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Mt 5,5

Wykład wygłoszony 6.04.2010 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez dr Ewę Poradę.

Pobierz konferencję (mp3)

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Mt 5,4

Wykład wygłoszony 2.03.2010 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez prof. Krzysztofa Wieczorka.

Pobierz konferencję (mp3)

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Mt 5,3

Wykład wygłoszony 2.02.2010 r. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach przez dr. Aleksandra Bańkę.

Pobierz konferencję (mp3)