Wielki Post w Masłońskich

W dniach od 5 do 7 marca 2021 r. odbyły się wyjazdowe rekolekcje wielkopostne rejonu katowickiego.

Niecałą godzinkę od Katowic, w Masłońskich koło Poraja, znajduje się Dom Rekolekcyjny Jezusa Mistrza. Jako Grupa 33 byliśmy tam po raz drugi, mając w pamięci dobry czas sprzed dwóch lat. W gościnnym Domu, prowadzonym przez zgromadzenie Towarzystwa Świętego Pawła, spędziliśmy godziny od piątkowego popołudnia do południa w niedzielę.

2021_KA_post 2021_KA_post

Rekolekcje prowadził duszpasterz rejonu, ksiądz Marcin Wierzbicki, zapoznając nas z metodą rozważania Słowa Bożego lectio divina. Wspólna cisza podzielona była na cztery etapy: lectio, meditatio, oratio, contemplatio. Tematem były trzy fragmenty Ewangelii Św. Marka, gdy Pan Jezus, zmierzając z uczniami do Jerozolimy, zapowiada swą mękę, śmierć i zmartwychwstanie.

Był też czas nabożeństwa Drogi Krzyżowej, Adoracji, codziennej Mszy Świętej i czas dzielenia (collatio). W słoneczną sobotę wybraliśmy się na spacer wokół pięknego Zalewu Poraj, z którego zostało pełno zdjęć.

2021_KA_post 2021_KA_post

Rekolektanci dziękują za ten podarowany przez Boga czas księdzu Marcinowi, organizatorom na czele z Ewą, odpowiedzialną za rejon, oraz gospodarzom Domu.

Relację napisała Marta z rejonu katowickiego