Warsztaty w Kokoszycach 2024

Bóg dał, że jak co roku w weekend święta Bożego Ciała, osoby szczególnie zaangażowane w życie Grupy 33 (m.in. odpowiedzialnie za rejony oraz łącznicy) mogły się spotkać w Kokoszycach.

2024Kokoszyce

W tym roku pochyliliśmy się nad tematem roli świeckiego lidera w Kościele – kim jest, jaką ma rolę do odegrania, czym powinien się charakteryzować? Na te i inne pytania pomagali nam odpowiedzieć zaproszeni prelegenci, którzy oprócz przeprowadzenia konwersatoriów, podzielili się z nami swoimi świadectwami – często bardzo osobistymi i wzruszającymi – za co jesteśmy im niezwykle wdzięczni.

2024Kokoszyce 2024Kokoszyce 2024Kokoszyce

Pan Aleksander Bańka (Członek Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Katowickiej, przewodniczący Komisji ds. Świeckich II Synodu Archidiecezji Katowickiej, uczestnik Synodu o synodalności, założyciel i długoletni lider Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej i przewodniczący Rodziny Świętego Szarbela w Polsce), starał się objaśnić nam, jak rozumieć pojęcie lidera świeckiego w odniesieniu do Ewangelii i nauczania Kościoła katolickiego. W kontekście synodalności zaznaczył, że podstawowym wyzwaniem współczesnego kościoła jest zmniejszenie dystansu między duszpasterzami a wiernymi oraz konieczność podejmowania odpowiedzialności za Kościół przez wszystkich wiernych.

Pan Andrzej Strączek (przez lata zaangażowany w Ruch Światło-Życie i Odnowę Charyzmatyczną, założyciel wraz z żoną Gabrielą Stowarzyszenia KAHAL skoncentrowanego na służbie rodzinie, ewangelizacji i jedności chrześcijan) zwrócił naszą uwagę na fakt, iż lider kościoła nie może być dobrym chrześcijaninem jedynie w stosunku do osób ze swojej wspólnoty. Lider musi składać świadectwo wiary w codziennym życiu, szczególnie w rodzinie i pracy. Jeżeli na co dzień nie będzie żył w zgodzie z Bogiem, nie będzie w stanie prowadzić ku Niemu innych.

Pan Krzysztof Posmyk (wieloletni lider wspólnoty dorosłych „Własność Pana" zaangażowanej w ruch charyzmatyczny, zajmujący się także przygotowaniem kursów Alfa i prowadzeniem formacji wśród Skautów Pana), podzielił się z nami wynikającymi z własnego doświadczenia praktycznymi aspektami przewodzenia wspólnotom i ruchom Kościoła. Zaznaczył, że lider niekoniecznie musi umieć więcej od innych, niezbędne jest jednak to, by umiał dostrzegać u innych talenty i umiejętnie je wydobywać, tak by wspólne ich wykorzystanie przyczyniało się do rozwoju duchowego całej grupy.

Mamy wielką nadzieję, że w niedalekiej przyszłości otrzymane od naszych gości uwagi i rady pomogą nam wszystkim i przyniosą w Grupie 33 błogosławione owoce.

Konwersatoriom towarzyszyła również wspólna modlitwa oraz zasłuchanie w nauki ks. Tomasza, który wskazał nam, że na nasze świadectwo wiary ma niezmierny wpływ osobista i wzajemna relacja z Jezusem, którą należy stale rozwijać.

Przez cały weekend mogliśmy się również cieszyć z towarzystwa ks. Tadeusza, z którego strony jak zwykle nie zabrakło dobrego słowa i wsparcia duchowego.

2024Kokoszyce 2024Kokoszyce 2024Kokoszyce 2024Kokoszyce

Oczywiście w Kokoszycach nie obyło się również bez wspólnej integracji, długich spacerów i rozmów do późna, a całość tradycyjnie zwieńczyło ognisko. Bóg zapłać wszystkim organizatorom i uczestnikom. Do zobaczenia za rok!

Relację napisał: Adam