Ostatnia adoracja w roku 2021

W przedostatnim dniu 2021 roku, podczas comiesięcznej wspólnej adoracji wpatrzeni w Jezusa, Maryję i św. Józefa, śpiewając kolędy, dziękowaliśmy Bogu za całą wspólnotę i rok formacji, zawierzaliśmy sprawy każdego z nas i całej Grupy 33.

Wdzięczni za kapłanów, szafarzy, scholę, diakonię modlitwy, ministrantów, każdy rejon i każdą małą grupę i każdą osobę posługującą w grupie, szczególnie chorych i cierpiących oraz tych, którzy służą w ukryciu, i których praca na rzecz Grupy 33 jest Bogu znana.

Również w styczniu podczas comiesięcznej adoracji Pana Jezusa chcemy wspólnie kolędować Małemu, uwielbiając Boga w tym czego doświadczamy jako wspólnota, zawierzać sprawy każdej i każdego z naszej Grupy we wspólnej modlitwie.

Kolejna adoracja odbędzie się 27 stycznia o godz 19.15 w kaplicy przy Kościele Mariackim w Katowicach.