Przygotowanie komentarzy do Słowa Pana

Komentarz należy dostarczyć Ks. Opiekunowi Tadeuszowi Czakańskiemu na 2 miesiące przed terminem danegop Słowa (np. komentarz do Słowa Pana na miesiąc marzec dostarczamy do 1 stycznia). Cały tekst obejmuje maksymalnie 5000 znaków (ze spacjami). 

 

Tekst składa się z:

  • komentarza egzegetycznego (wyjaśniającego dane Słowo) - czyli odpowiedzi na pytanie co Bóg mówi w tym Słowie, do czego się odnosi itp.
  • refleksji odnoszącej dane Słowo do życia - czyli odpowiedzi na pytanie jakie z tego Słowa płynie wezwanie, jak patrzeć na swoje życie przez pryzmat tego Słowa, jak żyć wg wskazanej prawdy itp.
  • świadectwa - czyli podzielnia się kogoś jak przezywa swoje życie w odniesieniu do tego Słowa, jak Ono wypełnia się w życiu tej osoby (świadectwo nie musi być długie, a ma być osobiste).
Jak powinno wyglądać świadectwo – na podstawie „Jak ewangelizować ochrzczonych” Jose H. Prado Flores Przez świadectwo rozumie się słowne wyrażenie tego, jak Jezus przemienił życie i jak już przeżywane są skutki Jego śmierci i pierwociny ostatecznego zmartwychwstania. Dlatego też ma ono charakter przeżyciowy i osobisty. Nie prezentuje się w nim idei czy doktryn, lecz konkretne czyny, w których doświadczyliśmy zbawienia ofiarowanego przez Jezusa. W świadectwie ujawnia się nie to, co my uczyniliśmy dla Pana, lecz to, czego On dokonał w naszym życiu.

 

Trzy cechy charakterystyczne świadectwa: RKS

  • RADOSNE: Świadectwo winno być otoczone atmosferą radości, winien mu towarzyszyć przekonanie i ogień słów. Radość jest pierwszym znakiem tego, kto znalazł ukryty skarb.
  • KRÓTKIE: Dobre świadectwo koncentruje się na tym, co podstawowe dla zbawczego dzieła Boga, bez wchodzenia w przypadkowe czy skomplikowane szczegóły. Długie opowiadania męczą, ponieważ traci się fundamentalne nastawienie.
  • SKONCENTROWANE NA CHRYSTUSIE: Świadectwo nie koncentruje się na tym, kto je wygłasza, aby inni go podziwiali, lecz na samym Chrystusie i na Jego zbawczym dziele. Najlepszym przykładem jest tu Maryja Panna, która wykrzyknęła: „wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmogący”.

 

Części świadectwa:

  • Jacy byliśmy i jak bardzo potrzebowaliśmy zbawienia: Tu akcentuje się nasze życie z dala od Pana oraz to, jak ułożył On tę drogę, aby nas spotkać.
  • Osobiste spotkanie z Jezusem przez wiarę: Tu przedstawiamy, co się zdarzyło i jak przyjęliśmy zbawienie Jezusa koncentrując się na wierze i nawróceniu jako środkach potrzebnych do osiągnięcia zbawienia.
  • Przemiana wszystkiego tego, co wymieniliśmy w pierwszym punkcie: Nie przedstawiamy siebie jako ludzi doskonałych, lecz jako zwykłych świadków, w których Bóg zapoczątkował swe zbawcze dzieło.

 

 

Pobierz (pdf)