Przygotowanie komentarzy do Mszy Świętej

 

LITURGIA SŁOWA

Komentarz w czasie Liturgii Słowa ma na celu wyeksponować wiernym główną myśl przewodnią wszystkich czytań. Dlatego, też nie ma on być streszczeniem czytań czy też ich wytłumaczeniem (w tym celu jest homilia lub kazanie, które wygłasza kapłan), lecz ma być nakierować wiernych na głębsze rozważenie tej myśli i wychwycenie najgłębszego sensu Liturgii Słowa.

 

PROCESJA Z DARAMI

Komentarz ten może mieć dwie formy. Pierwsza ma na celu przedstawić symbolikę procesji z darami oraz przygotować wiernych do przeżywania Wielkiej Modlitwy Eucharystycznej, w tym celu podkreślając tajemnicę przeistoczenia i uświęcającej mocy Ducha Świętego. Natomiast druga forma (występuje tylko w czasie uroczystych celebracji) ma na celu przedstawić wiernym, jakie dary są składane na ołtarzu i kto je ofiaruje. Dlatego, też nie stosuje się tej formy, kiedy do ołtarza niesie się tylko dary ofiarnicze (tzn. chleb i wino).

 

Dobry komentarz powinien być:

  • przygotowany na piśmie;
  • poprawny teologicznie;
  • zrozumiały dla zgromadzonych;
  • krótki i zwięzły;
  • jednolity tematycznie (ściśle związany z komentowaną częścią liturgii);
  • wyważony emocjonalnie.

 

Komentarz nie powinien:

  • być modlitwą lub kazaniem;
  • zawierać pytań retorycznych, bezpośrednich cytatów, rozkazów, wezwań (np. Wsłuchajmyli się w Słowo Boże);</>
  • zawierać rozbudowanych (wielokrotnie złożonych) zdań trudnych do zrozumienia przezli słuchającego;</>
  • wyprzedzać podobnie brzmiących wezwań przewodniczącego liturgii kapłana.

 

Pobierz (pdf)